null


Pályázat falugondnoki állásra


 

 

  Pályázati kiírás

önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére


Szociális tűzifa juttatás igénylésének szabályai

Kérelem nyomtatvány tűzifa juttatás igényléséhez


 

TÁJÉKOZTATÓ

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára három darab „A” típusú pályázat érkezett.

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázókat 5.000 Ft/hó összegű támogatásban részesítette, ezen összeget két tanulmányi félévben, 10 hónapon keresztül folyósítja a pályázók részére.

                                                                         Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS nem közműves szennyvíz pályázati felhívás 


 

André Kertész születésének 125. évfordulójára emlékeztünk.

Megemlékezés, koszorúzási ünnepség és fotókiállítás megnyitó volt 2019. június 29-én Szigetbecsén az André Kertész Emlékmúzeumban. 
 Az emléktábla koszorúzása után Takács András polgármester köszöntőjét hallhattuk, majd id. Raffay Béla Ráckeve város nyugalmazott polgármestere személyes élményeit ismertette André Kertésszel történt találkozásukról, az emlékház kialakításáról. Kovács Gergelyné kultúrtörténész Suzanne Szász munkásságáról beszélt, majd Gombai Gellért fotóművész, volt szigetbecsei lakos mutatta be fotóit. André Kertész és Gombai Gellért fotóinak kiállítása mellett a megemlékezésen Suzanne Száz fotóinak videós bemutatását is láthatták a megjelentek. Az ünnepséget a mazsorettes lányok felvonulása, valamint Kósa Dénes színművész előadása tette még színvonalasabbá.

A múzeumban André Kertész állandó kiállítása mellett Gombai Gellért fotóművész kiállítása várhatóan ez év szeptember 30-ig tekinthető meg.  

Fotók itt megtekinthetők:

 


„SZIGETBECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

   


 

 

A Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós intézmény az alábbi munkakörökre hirdet felvételt:

  • bőrgyógyász szakorvos
  • radiológus szakorvos ultrahang diagnosztikai jártassággal,
  • sebész és/vagy traumatológus szakorvos
  • szemész szakorvos
  • betegkísérő munkatárs
  • endoszkópos szakasszisztens (gasztoenterológiai szakrendelésre)
  • orvosdiagnosztikai analitikus vagy magasabb laboratóriumi szakképesítéssel rendelkező diplomás szakasszisztens (orvosi laboratóriumba)
  • pszichiátriai szakápoló
  • röntgen szakasszisztens,  

Településrendezési terv

A településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2016 (I.25.) önkormányzati
rendelet értelmében:


"a polgármester véleményezési dokumentációt biztosít betekintésre a
település hivatalos honlapján és a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási
időben."


A véleményeket 15 napon belül
- a település honlapján biztosított elektronikus levelezési címre vagy
 - a polgármesteri hivatalba írásban lehet benyújtani.

TSZTm1.

SZTm1-a.

SZTm1-b.

HESZ módosítás Településképi rendezés miatt

TSZT,HESZ,SZT módosítás belterületbe vonás


Helyi Önkormányzati Választás Szigetbecse 


Szabadtéri tüzek megelőzése


 

Kedves Horgásztársak!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 2019 es horgászévadra vonatkozó

tudnivalókról, illetve az érvényes jegyárakról.

Kérjük Önöket, maradéktalanul tartsák be a horgászatra, a természetvédelemre

 és a horgászhelyek tisztaságára, rendjére vonatkozó szabályokat.

Kívánunk  mindnyájuknak eredményes, horgászélményekben gazdag 2019-es évadot.

 

Szigetbecsei H.E. vezetősége

2019. évi horgászévaddal kapcsolatos tudnivalók


 

Nyilatkozat a személyi jövedelemadó 1 %-ról itt letölthető:

Kérjük támogassa Közalapítványunkat a személyi jövedelemadó 1 %-val! Adószámunk: 19180650-1-13


 

Települési támogatások - szociális segélyek változása

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-tőljelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Átalakul a finanszírozás rendszere. Tovább...

Nyomtatvány az igényléshez: