null
Oldaltérkép

Szelektív hulladékszállítás

Háztól szállítják a szelektív hulladékot

Magyarországot az Európai Unió előírásai kötelezik arra, hogy 2020-ig a háztartási és az ahhoz hasonló hulladékból származó üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék újra használatra történő előkészítésének és újrafeldolgozásának mértékét 50 százalékra növelje. A hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV. törvény 2012. évi módosítása többek között ennek az uniós kötelezettségnek a végrehajtását is célozta, amikor 2015. január 1-jei hatállyal előírta a kötelező szelektív hulladékgyűjtést.

A hazai szabályozás alapján a hulladékgyűjtés alapvetően közszolgáltatás keretében valósul meg, melynek részletes feltételeit és szabályait a törvényi és végrehajtási jogszabályi keretek között a települési önkormányzatok állapítják meg saját földrajzi illetékességi területükön. A törvényi előírások alapján az ingatlanhasználóknak (lakosság és ipari, kereskedelmi szolgáltató vállalkozások) kötelezően kell a hulladékgyűjtésbe, kezelésbe bekapcsolódniuk. A Ht. alapján a házhoz menő szelektív hulladékelszállítás módszere a prioritás, amelynek keretében a papír, műanyag és fémhulladék elszállítására kerül sor, de pl. biohulladékok, kerti biohulladékok esetében is alkalmazzák már önkormányzatok. "Ennek a kérdésnek az eldöntése a lakosság teherbíró képességén, az ésszerű és költséghatékony megoldás megtalálásán múlik"

A vállalkozások eleve dönthetnek arról, hogy a kijelölt közszolgáltatót veszik-e igénybe vagy hasznosítás és többletbevétel érdekében más hulladékgazdálkodó céggel kötnek szerződést.

Szigetbecsén – az Önkormányzattal történő megállapodás alapján – a VERTIKÁL Zrt végzi 2015. évtől közszolgáltatás keretében a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta egy-két alkalommal van lehetősége a lakosságnak az újrahasznosítható, illetve a komposztálható hulladék ingatlan elé történő kihelyezésére. A szolgáltató évente 2 alkalommal végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását.

 A még üzemelő hulladékgyűjtő sziget február 1-után, csak az üveg hulladék gyűjtését szolgálja. A többi konténer begyűjtésre kerül. A tájékoztatóban megjelent szelektív hulladékgyűjtési naptár alapján kerül sor az újrahasznosítható hulladék begyűjtésére. Az ehhez szükséges műanyag zsák beszerzése az ingatlantulajdonos feladata, melyet a szolgáltató ráckevei ügyfélszolgálati irodájában (Ráckeve, Kossuth Lajos u.13) , vagy február 2-tól az önkormányzatnál is beszerezhető 30.- Ft/ db egységáron.

Az üdülőterületen a szelektív hulladékgyűjtése a fentiekben leírt rend szerint történik.

A VERTIKÁL Zrt minden lakásba eljuttatott egy tájékoztatót, mely a szelektív hulladékok csomagolásáról, elszállításáról, valamint a lomtalanítás körébe tartozó tárgyakról ad információt. A tájékoztatót megtalálhatja a www.szigetbecse.hu weboldalon is.