null
Oldaltérkép

  • (2017.) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete „ Szigetbecse szolgálatáért”  díjat adományozza Lerner Mária részére

 

Lerner Mária 1954. augusztus 12-én született Szigetbecsén. Iskoláit a helyi általános iskolában kezdte el, majd az Ady Endre Gimnáziumban folytatta. A tanítói diplomáját az Esztergomi Tanítóképző Intézetben szerezte meg 1975. június 30-án.

  1. augusztus 16-tól 1990. augusztus 29-ig a ráckevei Általános Iskolában dolgozott, majd szeptember 1-től a Szigetbecsei Általános Iskolában nevelte és oktatta a tanulókat 2015-ös nyugdíjba vonulásáig. Folyamatosan képezte magát, számtalan továbbképzésen, tanfolyamokon gyarapította ismereteit. Többek között: 1995-ben szerzett az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán Baján német nemzetiségi tanítói képesítést.

Pályafutása során rendkívül alapos pedagógiai, kiemelkedő szakmai ismeretekre tett szert. Oktató - nevelő munkáját mindig lelkiismeretesen, nagyfokú precizitással végezte.

Munkája során nagy figyelmet fordított a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására, a kiemelkedő képességű diákok tehetséggondozására, tanulmányi versenyek szervezésére.

Tapasztalatait mindig szívesen osztotta meg fiatalabb kollégáival is. Több éven keresztül a német nemzetiségi munkaközösséget is vezette, irányította a német szakos nevelők munkáját.

2002 óta, megszakítás nélkül, az akkor első ízben megalakult Szigetbecsei Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A kisebbségi önkormányzat szervezetének, szabályzatainak, programjának elkészítésében, a nemzetiségi önkormányzati irodahelyiségének kialakításában, berendezésében fontos szerepe volt. Elnökként felvállalta szülőfaluja német nemzetiségének érdekképviseletét, kulturális életének szervezését.

Az önkormányzat - létrejötte után - első céljai közé tűzte ki a kitelepítés előtti lakosok címjegyzékének összeállítását, régi eszközök, használati tárgyak, ruhák, iratok összegyűjtését, rendszerezését, az összegyűjtött anyagok falumúzeumban történő kiállítását.

A nemzetiségi önkormányzat elnökeként mindig szívügyének tekintette az óvodai és iskolai nyelvoktatás támogatását, a német nemzetiségi hagyományok megőrzését, felelevenítését. Az önkormányzat elnökeként minden évben közreműködik a Húsvéti tojásfutás lebonyolításában, tojásfestés, tojáskiállítás szervezésében, Nepomuki Szt. János emlékére gyertyaúsztatás megszervezésében, Márton napi lampionos felvonulás, betlehemezés)

Magyarországon élő német nemzetiségek megismerése céljából számtalan kirándulást szervezett. A „malenkij robotról” történő megemlékezések szervezésé szintén szívügye, megható pillanatokat szerezve ezzel a még életben lévő túlélőknek és családjaiknak.

Községi rendezvények aktív szervezője és a Német Önkormányzat minden évben támogatója is.

A Nemzetiségi kultúra, a nemzetiségi-, ill. a német nyelv ápolása, hagyományok ápolása és megőrzéséért minden évben fáradhatatlanul szervez kiállítást, rendezvényt Szigetbecsén.

Életútjának és Szigetbecse község érdekében az oktatás területén és a szigetbecsei német nemzetiségért végzett kiemelkedő munkájának méltó elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést.