null
Oldaltérkép

  • (2017.) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete „ Szigetbecséért”címet adományozza Losonczy Béla részére

Losonczy Béla: 

Szigetbecse első jegyzője volt, aki 43 év szolgálat, 38 év közigazgatási szolgálat után vonult nyugállományba 2010. december 31-én. Pályafutását 1967-ben repülőgép szerelőként kezdte. Munka mellett szerzett felsőfokú közigazgatási szakmai végzettséget. 1971-ben lett Ráckeve nagyközségi tanács építési, majd igazgatási előadója, később csoportvezető, végül városi hatósági osztályvezető-helyettes. Közben 1984-ben a megyei vezetés tanácsosi címet adományozott számára munkája elismeréseként. 19 évig szolgálta a ráckeveieket.

A rendszerváltás után– Ráckeve több társközségéhez hasonlóan - Szigetbecse is az önállóság mellett döntött. A jegyzői feladatokat pályázat útján Losonczy Béla nyerte el. Komoly feladat volt ez számára, hiszen egy új hivatalt kellett létrehozni, megteremteni a személyi és tárgyi feltételeket, közben zökkenőmentesen ellátni a lakossági ügyeket. Magasitz Lajos volt polgármester úrral éjszakákba nyúlóan dolgoztak, tervezték az új hivatalt, mely 1991. óta zökkenőmentesen működik.

Losonczy Béla jegyzőként kettős feladatot látott el. Segítette a megválasztott képviselő-testületet és az azt irányító polgármestert a döntések előkészítésével, majd közreműködött annak végrehajtásában. Ezen túlmenően irányította az állam közigazgatási helyi szervét, vagyis a polgármesteri hivatal sokrétű feladatait, a hivatal dolgozóit.

Munkásságának is nagymértékben köszönhető, hogy az önállósodott Szigetbecse a környék irigyelt településévé vált, a fejlődés megindult. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérésével és az elnyert beruházási pályázatok lebonyolításában való aktív részvételével látványosan fejlődött a község. Sokat tett azért, hogy harmonikus kapcsolat alakuljon ki a polgármester, a jegyző, a képviselő-testület és a hivatal dolgozói között. Rendszeresen járta a települést, figyelemmel kísérte a rendet, tisztaságot, meghallgatta a lakosokat, a panaszokat. Feladatainak végrehajtásában mindvégig precíz, pontos, rendszerető volt. Alapvető volt számára a naprakész jogszabályi ismeret, a változások követése. A törvényeket szigorral igyekezett betarttatni, de közben kereste a leg emberségesebb megoldásokat. Segítette a jogban járatlanokat, türelemmel, megértéssel volt az ügyfelek felé. Kitartóan, s a mai napig is törekszik a szomszéd települések köztisztviselői, vezetői közötti jó kapcsolat kialakítására.

A település iránti elkötelezettségének, szeretetének és az emberi kapcsolatok ápolásának, fenntartásának a híve volt mindvégig. Ennek is tudható be, hogy kutató munkát is végzett a községbe települt és telepített lakosság múltjának, a rokoni kapcsolatok felelevenítésének, nyilvántartásának terén.

Nyugdíjasként is részt vesz a szigetbecsei rendezvényeken, ünnepségeken, a meghirdetett társadalmi munkákban. A mai napig szívügyének tartja a település fejlődését, a lakosság ügyeinek segítését, melyet lehetőségei szerint meg is tesz.

Életútjának és önkormányzati munkájának méltó elismeréseként részesíti kitüntetésben.