null
Oldaltérkép

Magasitz Lajos: 

  • (2015.) Magasitz Lajos polgármester részére Szigetbecse Község Képviselő-testülete „ Szigetbecse Község Díszpolgára”címet adományozza

Magasitz Lajos Szigetbecsén született, a mai napig abban a házban él, ahol világra jött. Az 1990. szeptember 30.-i önkormányzati választáson a község lakossága bizalmat szavazott neki, és Szigetbecse polgármesterévé választotta, mely tisztséget 24 éven keresztül folyamatosan töltötte be. E közel negyed évszázad alatt folyamatosan a község lakosságának bizalmát élvezte. A kezdetekkor az ország egészét érintő változás nagy feladatokat rótt a polgármesterre, a képviselő-testületre és a hivatalra. Szigetbecse Ráckeve társközsége volt, majd önállóvá vált. Járatlan úton küzdöttek, akik ebben az átalakításban feladatot vállaltak: akkor a községnek egyetlen szilárd burkolatú útja volt, a Ráckevéről Makád felé vezető főút, nem volt gáz, telefon, csatornázás. Ma a község saját kezelésű útjainak 98 %-a szilárd burkolatú.

Szigetbecse gazdálkodását - önállóvá válásától – a józanság, a kiegyensúlyozottságra törekvés, a takarékosság jellemezte. Minden adott pályázati lehetőséget kihasznált a település vezetése és rendre nyert is! A Képviselő-testületek tartózkodtak a hitelfelvételtől, sőt tartalékot is gyűjtöttek. A megnyert pályázati fejlesztésekhez mindig biztosítani tudták a szükséges önerőt. Ebben az érdemben nagy szerepe van a polgármesternek, aki a hosszú évek során mindig a takarékos, megfontolt és következetes gazdálkodást szem előtt tartva vezette a falut. Magasitz Lajos polgármester úgy a helyi civil szervezetekkel, mint az egyházakkal rendkívül jó kapcsolatot ápolt, bevonta őket a község fejlesztését célzó beruházásokba, programokba, pályázatokba.

Az elmúlt negyed évszázad alatt Szigetbecsén megvalósult beruházások, fejlesztések magukért beszélnek, és Magasitz Lajos érdemeit méltatják:

vezetékes gáz biztosítása a községben és az üdülőterületen,

egészséges ivóvíz biztosítása az üdülőterületen,

szennyvízberuházás a község belterületén,

vezetékes telefonhálózat kiépítése,

közvilágítás korszerűsítése,

művelődési ház teljes felújítása,

általános iskola bővítése és felújítása,

temető rendezése és a ravatalozó felújítása,

háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének teljes felújítása,

valamennyi községi és üdülőterületi út szilárd burkolattal történő kiépítése és folyamatos karbantartása,

pihenőpark kialakítása az üdülőterületen,

játszótér építése a község központjában,

faluház és szolgáltató ház létrehozása,

André Kertész Emlékház létrehozása, André Kertész hagyatékának ápolása,

közparkok építése és folyamatos karbantartása,

nagyóvoda épületének felújítása,

sportpálya építése játszótéri résszel,

Balassi téri tó revitalizációja,

jelenleg folyamatban van az ivóvízminőség-javító beruházás.

2005-ben munkásságát számos kitüntetéssel is elismerték:

Pápai Elismerő Oklevéllel,

Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke 2005. augusztus 20-a alkalmából a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Szigetbecse község polgármesterének, érdemes és eredményes munkássága elismeréséül.

Szigetbecséért Érdemérem és Aranygyűrű 

Életútjának és önkormányzati munkájának méltó elismeréseként Szigetbecse Község Képviselő-testülete „Szigetbecse Község Díszpolgára” elismerő címben részesíti.