null
Oldaltérkép

Szigetbecse Község Díszpolgára kitüntetés

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete  „Szigetbecse Község Díszpolgára'' kitüntetést alapított azon természetes személyek munkásságának elismeréséül, akik a község fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek, munkásságukkal, alkotásaikkal elismerést szereztek a városnak. A díszpolgári címmel emlékplakett és díszoklevél jár.

Szigetbecse Község Díszpolgárai:  

Magasitz Lajos  (2015) (méltatás)

Bogdán József (2015)  (méltatás)

Fejesné Schwarcz Erzsébet (2015) (méltatás)

 

 

 

 

   


SZIGETBECSÉÉRT cím

 Szigetbecséért cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan altalános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez. A község fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturáIis és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedő hasznos munkát végzett, és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el.

A Szigetbecséért címmel külön erre a célra készített Szigetbecséért felirattal ellátott arany emlékgyűrű és díszoklevél jár.

Szigetbecséért kitüntetésben részesültek:

       Magasitz Lajos (2005)  (méltatás)         

Dr.  Kerekes László (2006)   (méltatás)

 

Bogdán József   (2010) (méltatás)  

 Fejesné Schwarcz  Erzsébet (2010) (méltatás)

 

 Szabó Béláné  (2014) (méltatás)     

          Lumei Sándorné (2014)  (méltatás)             

 

Losonczy Béla (2017) (méltatás)

Keszthelyi Ignácné (2017) (méltatás)

Riedl Béla (2018) (méltatás)


Szigetbecse Szolgálatáért Díj

Szigetbecse Szolgálatáért Díj adományozható azon személyelveknek és közösségeknek, akik a község érdekében hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek az oktatás-, közművelődés-, egészségügy-, szociális-,  sport-,  köztisztviselői-  és közbiztonság szolgálatában.   Szigetbecse Szolgálatáért díjban részesülőnek erre a célra készített emlékérem, díszoklevél és jutalom jár.

Szigetbecse Szolgálatáért  Díjban részesültek:

Vrbovszky Andrásné (2006) (méltatás)

Losonczy Lajos (2006) (méltatás)

Czár János (2009) (méltatás)

Szalai Ernő (2009) (méltatás)

Lerner Mária (2017) (méltatás)

Majercsik Jánosné (2017) (méltatás)

Szigetbecsei Sakkszakosztály (2018) (méltatás)

Kitüntetések indoklása