Menü Bezárás

HIRDETMÉNY A TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK NTAK REGISZTRÁCIÓJÁRÓL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden olyan adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció (közfürdő; természetes fürdőhely, muzeális intézmény, vár, kastély; turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz; kalandpark, állatkert, vidámpark; védett természeti terület bemutatóhelye; zenés-táncos rendezvény) üzemeltetője – aki az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja – köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, majd ott a jegykezelő szoftver alkalmazásával, az NTAK felé napi szinten adatot szolgáltatni.

Részletek:
A 2021. évi XCVIII. törvény alapján az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. augusztus 19-i hatállyal módosította a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Kr.), melyben a turisztikai attrakció üzemeltető részére kötelezően előírja az NTAK-hoz való csatlakozást, és az adatszolgáltató központba történő napi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
A Kr. 2. § (14) bekezdése értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a 3. mellékletben feltüntetett turisztikai attrakció, amely esetében a turisztikai attrakció üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja.
A Kr. 2. § (13) bekezdése meghatározza a jegykezelő szoftver fogalmát: a turisztikai attrakció üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely helyi vagy online jegyértékesítésre, jegyérvényesítésre, valamint az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas.
A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.
Azt is előírja a jogszabály, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó turisztikai attrakció üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK A KÖVETKEZŐK (A KR. 3. MELLÉKLETE ALAPJÁN):

 • I. közfürdő, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
  a) a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint közfürdőnek minősül,
  b) legalább egy, az alábbi felsorolásban szereplő szolgáltatást nyújtja a látogatók számára:
  1. TEÁOR ’08 93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás),
  2. TEÁOR ’08 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (ebből: ÖVTJ 960403 Fürdő szolgáltatás a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége),
 • II. természetes fürdőhely, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
  a) a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint természetes fürdőhelynek minősül,
  b) TEÁOR ’08 93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből: ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás) szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
 • III. muzeális intézmény, vár, kastély, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
  a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 39. §-a szerinti működési engedéllyel rendelkezik,
  b) TEÁOR ’08 91.02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
 • IV. turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz:
  a) belvízi személyszállítási tevékenység, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
  1. a Balatoni Hajózási Zrt. járata végzi a személyszállítási tevékenységet,
  2. a MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság járata végzi a személyszállítási tevékenységet,
  b) TEÁOR ’08 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység közül a „hop on hop off” jellegű menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás,
 • V. kalandpark, amely
  a) TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,
  b) TEÁOR ’08 93.11 Sportlétesítmény működtetése,
  c) TEÁOR ’08 93.21 – Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
  szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
 • VI. állatkert, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
  a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. pontja szerint állatkertnek minősül,
  b) TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
 • VII. vidámpark, amely TEÁOR ’08 93.21 – Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
 • VIII. védett természeti terület bemutatóhelye, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
  a) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28. §-a szerinti védett természeti terület bemutatóhelye,
  b) TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
 • IX. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a turisztikai attrakció üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül köteles regisztrálni az NTAK-ba.

Már működő turisztikai attrakciók üzemeltetője – a Turizmus tv. 12/B. § (1) bekezdése értelmében – az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására pedig 2022. július 1. napjától köteles.

Az MTÜ a turisztikai attrakció üzemeltetője részére a jegykezelő szoftvert térítésmentesen biztosítja.

Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában hívható 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen. Bővebb információk várhatók a későbbiekben az NTAK információs oldalán.

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályban foglaltak tanulmányozását (a Kr. 2.-3., 6/C-6/D, 8/C-8/D, 12-13.§-ai; továbbá a 2.-3. melléklete, valamint a Turizmus tv. 2., 9/A-G., 12/B. §-ai) és az ott előírtak teljesítését.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

Megszakítás