Menü Bezárás

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

TISZTELT SZÜLŐK!

A Szigetbecsei Tóparti Óvoda és Minibölcsőde,
BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS-át a
2024./2025. nevelési évre az alábbi időpontokban tehetik meg a szülők:

 • 2024. március 12.(kedd) 9-16 óráig.
 • 2024. március 13.(szerda) 9-16 óráig.

A beíratás helyszíne:
Szigetbecsei Tóparti Óvoda és Minibölcsőde
2321 Szigetbecse, Petőfi Sándor u.23.

Ki jogosult a bölcsődei ellátás igénybevételére? (1997.évi XXXI. tv. 41.§)

A Szigetbecse Község Önkormányzata fenntartásában lévő Szigetbecsei Tóparti Óvoda Minibölcsődéjébe azok a Szigetbecse községbe bejelentett lakóhellyel rendelkező családok gyermekei vehetők fel:

 • akiknek szülei, nevelői, gondozói dolgoznak, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt, betegségük vagy egyéb ok miatt, gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.
 • Továbbá azon gyermek, aki átmeneti gondozásban és otthon nyújtó ellátásban részesül.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

 • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, átmeneti gondozásban és otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek,
 • akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

Kérem, a beíratáshoz hozzák magukkal:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
 • A gyermek és a szülők lakcímét igazoló iratot.
 • A gyermek TAJ-kártyáját.
 • A Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot, amennyiben rendelkezik vele.
 • Egyedülálló szülő esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról.
 • A családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult).
 • Tartós beteg, ételallergiás gyermek esetében a szakértői vélemény fénymásolata
 • Házi, gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődébe gondozható.
 • Mindkét szülő részéről munkáltatói igazolás(letölthető)
  Munkáltatói igazolás hiányában szándék nyilatkozatot arról, hogy a szülőt a munkáltatója mikor kívánja alkalmazni a jövőben (letölthető)
  Az igazolások egy hónapnál régebbiek nem lehetnek a beíratás időpontjához viszonyítva.
 • Az Felvételi kérelem/adatlap(itt letölthető) a bölcsődei beíratáshoz nyomtatott nagy betűkkel legyen kitöltve.

A Bölcsődei felvétel:
A bölcsődében a 2024 /2025. nevelési év 2024. 05.02 – 2025.08.31. napjáig tart

A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyiigazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § – 43. §-i az irányadók, valamint a Szigetbecsei Tóparti Óvoda és Minibölcsőde Felvételi Szabályzata. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt. másként nem rendelkezik) az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

A bölcsődei felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024.04.05.
A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Szigetbecse Község Önkormányzatához.

Tájékoztatom Önöket, hogy a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása NEM a jelentkezések sorrendjében történik!

A bölcsődei ellátást megelőző két héttel kérjük a bölcsődébe papír alapon leadni:

 • szülők munkáltatói igazolása
 • kedvezményre jogosító igazolások másolata
 • oltási könyv

A beszoktatás első napjára kérjük:

 • szülői nyilatkozat a gyermek egészségi állapotáról

Szigetbecse, 2024. 02. 26.
                                                                                           Schneckné Bukovszky Judit
                                                                                                            főigazgató

TÁJÉKOZTATÓ BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS IGÉNYLÉSÉHEZ

Megszakítás